UAB ,,Deliuvis”, įm.kodas: 147947224, yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Visus pagrindinius sprendimus dėl Jūsų asmens duomenų, susijusių su metalo apdirbimo ar degalinių veiklos duomenimis priima UAB ,,Deliuvis” vadovybė . Asmens duomenų apsaugos klausimus, kurie yra susiję su UAB ,,Deliuvis” teikiama draudimo paslauga, sprndžia AB ,,Lietuvos draudimas” ir renkantis mus, kaip Jūsų draudimo brokerius, reikėtų vadovautis AB ,,Lietuvos draudimas” asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, pateikiamomis jų internetinėje svetainėje ar administracijoje.

Šioje privatumo politikoje aprašoma UAB ,,Deliuvis” duomenų tvarkymo veikla tais atvejais, kai įmonė  veikia kaip duomenų valdytojas t.y. renka klientų, tiekėjų ar darbuotojų asmens duomenis ir numato jų tvarkymo tikslą ir priemones. Šioje privatumo politikoje taip pat pateikiama informacija apie tai, kada UAB ,,Deliuvis” veikia kaip duomenų tvarkytojas,- kaip įmonė tvarko duomenis verslo partnerių vardu pagal jų pateiktas instrukcijas. Išsamios asmens duomenų tvarkymo taisyklės pateikiamos UAB ,,Deliuvis” teikiamų paslaugų vietose.

UAB ,,Deliuvis” reikia tvarkyti asmens duomenis, siekiant parengti arba vykdyti sutartis, teikti klientams paslaugas ir savo gaminius, teikti individualius pasiūlymus. Tai, įskaitant, bet neapsiribojant, apima ir vykdomą kuro kortelių išdavimo sistemą.

Asmens duomenų tvarkymo priežastys pateikiamos sekančiai:

 1. Sudarytų sutarčių su klientais rengimas ir įgyvendinimas bei pasiūlymų ir informacijos teikimas.
 2. Paslaugų, numatytų pagal sutartį tarp UAB ,,Deliuvis” ir duomenų subjekto ar fizinio ar juridinio verslo subjekto teikimas.
 3. Paslaugų ir darbuotojų darbo kokybės tobulinimas pagal klientų atsiliepimus.
 4. Siekis užkirsti kelią neteisėtai veiklai.
 5. Sveikatos, saugos ir aplinkosaugos standartų užtikrinimas.
 6. Sąskaitų išrašymas, mokėjimai ir kiti finansiniai įsipareigojimai.
 7. Kuro kortelių išdavimo vykdymas verslo subjektams.
 8. Dalyvavimas socialinėje ir internetinėje erdvėje.
 9. Kandidatų darbo vietai užimti CV ir motyvacinių laiškų administravimas bei įdarbinimo proceso organizavimas.

Asmens duomenų rinkimo teisinis pagrindas yra duomenų subjekto sutikimas, sutartis su duomenų subjektu ar verslo subjektu ir teisėtas Įmonės interesas, tačiau vykdydami elektroninę marketingo rinkodarą, visada paliekame galimybę atšaukti prieš tai duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Norint įsidarbinti UAB ,,Deliuvis”, tvarkysime Jūsų asmens duomenis, kad galėtume įvertinti būsimo darbuotojo įgūdžių tinkamumą pareigoms.

Kai sudarome pardavimo sutartį su įmone teikdami savo įmonės paslaugas, mes galime rinkti ir tvarkyti ribotus įmonės darbuotojų asmens duomenų kiekius (pvz., vardą, pareigas,telefoną,el.paštą) , kad galėtume vykdyti sutartis. Tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas bei sutartis tarp duomenų valdytojo ir subjekto.

Kad galėtume laikytis sveikatos, saugos, aplinkosaugos standartų ir siekti savo teisėtų interesų vykdydami degalinės veiklą ar metalo apdirbimo gamyklos veiklą, apsaugoti savo verslo paslaptis, darbuotojus, klientus ir kitus susijusius asmenis, mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis įrengdami vaizdo stebėjimo įrangą savo veiklos vykdymo patalpose, prieigose, degalinių stovėjimo aikštelėse, gamykloje. Asmenys apie stebimą teritoriją įspėjami perspėjimo ženklu. Vaizdo stebėjimo duomenys standartiškai išsaugomi iki 14 dienų.

Laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 ES nuostatų (toliau BDAR) nurodytų 6 straipsnyje, taikome vieną iš toliau išvardytų teisinių pagrindų, Jūsų asmens duomenų tvarkymui:

 • Asmens duomenys tvarkomi remiantis asmens sutikimu.
 • Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai, kurią mes pasirašėme su asmeniu, arba dėl to, kad prieš pasirašydami sutartį turime imtis konkrečių veiksmų ją įgyvendinti.
 • Teisinės įmonės pareigos tvarkyti asmens duomenis: tvarkymas yra būtinas, kad galėtume laikytis įstatymų (neįskaitant sutartinių įsipareigojimų), pavyzdžiui tvarkant sąskaitas faktūras ir teikiant šiuos duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Jūsų asmens duomenis  gauname tiesiogiai iš Jūsų, tai reiškia, kad Jūs suteikėte šiuos duomenis mums savo valia, norėdami gauti iš mūsų tam tikrus produktus, paslaugas, pasiūlymus arba sudarydami bendradarbiavimo sutartis su mumis.

Praėjus pro stebimą vaizdo kameromis teritoriją ar patalpą tvarkysime Jūsų atvaizdą iki 14 dienų.

Savo interneto svetainėje naudojame slapukus ir kitas stebėjimo technologijas. Renkame duomenis apie tai, ar vartotojai neturi problemų su mūsų internetiniu puslapiu - trigdžiai, internetinio puslapio vietų neveikimas ir panašiai. Renkame informaciją per trečiųjų šalių paslaugas, pvz., „Google Analytics“ .

Gauname Jūsų užklausas ar laiškus, kuriuos siunčiate norėdami gauti tam tikrą informaciją.

Gauname Jūsų duomenis iš socialinių tinklų paskyrų, per kurias prisijungę komunikuojate su mūsų socialinių tinklų paskyras administruojančiais darbuotojais.Mes naudojame mums paslaugas teikiančius paslaugų teikėjus, kad padėtų valdyti tam tikrą veiklą mūsų vardu, pvz., atlikti pirkimus, tvarkyti kortelių mokėjimus, siųsti el. Laiškus, teikti reklamas, stebėti rinkodaros kampanijų efektyvumą ir analizuoti mūsų svetainių ir programų naudojimą, tiekiantiems interneto ar telefoninio ryšio paslaugas, bankams, audito įmonėms, draudimo bendrovei, kuri draudžia mus nuo įvairių rizikų, skolų išieškojimo įmonėms įsiskolinimo atveju, aplinkosaugos ministerijoms, apsaugos kompanijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitoms tokią teisę turinčioms inspekcijoms, pašto paslaugų tarnyboms ar kurjeriams, policijai, teismams ar teisines paslaugas teikiantiems asmenims.

Jei teikiate komentarus arba nuomonę apie UAB ,,Deliuvis” į naudotojų bendruomenes arba į socialinių tinklų puslapius, kur tokia informacija gali būti matoma ir naudojama bet kieno, turinčio prieigą prie tokios bendruomenės, tikslais, kurie nepriklauso nuo UAB ,,Deliuvis”, UAB ,,Deliuvis”  neatsako už turinį, kurį teikiate tokiose bendruomenėse, ar už duomenų apsaugą.

UAB ,,Deliuvis” laikosi duomenų minimizavimo principo ir užtikrina, kad būtų renkamas tik mažiausias asmens duomenų kiekis, reikalingas paslaugos ar produkto teikimui.

Jūs turite teisę prašyti susipažinti su apie Jūsų asmenį tvarkomais duomenimis UAB ,,Deliuvis”. Jūs turite teisę prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui, atšaukti sutikimą, prašyti ištrinti ar ištaisyti savo asmens duomenis. Teisė į duomenų ištrynimą ir tam tikros informacijos neateikimą nėra absoliuti, tai reiškiasi, kad mes turime tvarkyti tam tikrą informaciją dėl to, kad esame įpareigoti įstatymų.

Turite teisę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis esančiomis UAB ,,Deliuvis” patalpose.

Turite teisę nesutikti gauti naujienlaiškių ar kitų marketingo pasiūlymų.

Turite teisę į duomenų perkeliamumą, kai jie yra tvarkomi elektroninėmis priemonėmis.

Jei norite prašyti prieigos prie savo duomenų, ištrinti arba ištaisyti duomenis arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu arba pasinaudoti savo duomenų perkeliamumo teisėmis, pirmiausiai prašysime pateikti Jūsų asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar notaro patvirtintą jo kopiją, o veikiant per įgaliotinį - abiejų asmenų asmens dokumentus, notariškai patvirtintą įgaliojimą arba visų šių dokumentų notariškai patvirtintas kopijas.

Jei naršote internete ir jei nenorite, kad Jūsų apsilankymo metu mūsų svetainėje tinklalapyje būtų tvarkomi asmens duomenys surinkti slapukų pagalba, rekomenduojame ištrinti slapukus, naršyklės pagalba. Kaip tai atlikti, pateikiame Slapukų politikoje.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes galime periodiškai atnaujinti šią politiką. Prašome apsilankyti mūsų internetinėje svetainėje, arba prašyti UAB ,,Deliuvis” darbuotojų pateikti naujausią Asmens duomenų tvarkymo taisyklių versiją.

Turėdami klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.